Coming Soon!

Adresa: Rr. Vëllezërit Fazliu pn, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 (0)38 748 111

Mob: +377 (0)45 804 480 • +386 (0)49 413 300

E-mail: graf tek.ks@gmail.com

E-mail: info@graf tek.net

Web: www.graf tek.net

Webmail